Với thành phần chủ yếu từ dầu thiên nhiên gần như không có chất gây hại cho da