Uber uber

Uber uber
Sáng đi làm lại kêu uber, anh lái xe trông dáng như cán bộ.
Đang đi thì tel a reo, thấy a bảo ” đến đây đến đây “.
Anh cán bộ lái Uber bảo ” mẹ em hôm nay chạy thận, chị đi cuốc ngắn thì em đi chứ dài em không đi được ”
Anh kể anh là cán bộ cơ quan Y, sáng sớm và sau giờ làm việc thì anh lái Uber, nhà có mẹ ốm cần tiền mà làm một việc không đủ.
Mình thích nhặt nhạnh những niềm vui be bé mỗi ngày thế này. Và thích những người giản dị, luôn nghĩ và hành xử bình thường, dù có thể họ làm được nhiều việc hơn bình thường.