3 bố con hôm nay mới nếm trải sự khủng khiếp của sông Đà

3 bố con hôm nay mới nếm trải sự khủng khiếp của sông Đà, bơi ra bè cá cách bờ 500-700m, đến lúc bơi vào được 2/3 quãng đường thì cơn mưa ập đến, mưa trắng trời, hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh ngoài mưa rát mặt, gió lồng lộn từ bờ thổi ngược ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, sau đó tất cả biến mất và mặt hồ lại yên ả nhưa chưa có chuyện gì xảy ra.
Đã nghe nhiều, như chuyện có gia đình đi đánh cá, và cơn mưa ập đến cùng gió đến quá nhanh và 2 đứa con nhỏ đã bỏ mạng trên sông khi thuyền bị lật; đã trải qua nhiều…nhưng hôm nay là lần đầu tiên trải qua nó khi cả 3 bố con đang ở dưới nước và còn cách bờ 300m. Rất may mình luôn cẩn thận và cả 3 bố con đều không mất bình tĩnh. Khi lên được thuyền buộc cách bờ khoảng 100m và cơn mưa đã tanh, hỏi 2 đứa “có sợ không?”, cả 2 đứa đều bảo “không”.
PS: Phao luôn được buộc vào người bọn trẻ phòng khi bị mệt và gặp các tình huống như ngày hôm nay.