Ảnh của độc giả hôm qua ở tại công viên thống nhất gửi cho em Hối đó

Ảnh của độc giả hôm qua ở tại công viên thống nhất gửi cho em Hối đó
Cảm ơn tình yêu của mọi người dành cho em Hối, có người tới từ rất sớm để đợi em Hối.
Có người đến mua sách cho người yêu.
Có người nghe lời con gái mua về đọc bảo hay lắm.
Có các bạn nam đọc sách rồi bảo đọc thấm lắm đọc để có kinh nghiệm.
Vui không tả nổi, khi mọi người cầm sách trên tay, đừng quên gửi ảnh cho em Hối hoặc hastag là em Hối có thể xem được.
Yêu lắm rời ơi #Gockhuatdanba