Bạn tôi vốn hiền hậu và kiệm lời

Bạn tôi vốn hiền hậu và kiệm lời, với lại là chính khách nên không thể phát ngôn làu bàu phối kết hợp phấn khởi như Trưởng thôn khoai lang. Tuy nhiên với hành động kì quặc và liên tục của Cục Chương, bạn đã phải tỏ thái độ, ý kiến rất đáng đọc