Bay

Bay, lớp, workload, pitching, meeting … giai đoạn này triền miên quá. No break!
Khi người mỏi nhừ, khi đầu muốn vỡ tung biện pháp giải toả duy nhất hiệu quả: đổ mồ hôi.
Hôm nay lê về đến nhà dù mưa dông sấm chớp ầm ầm vẫn lao xuống bể bơi làm 10 vòng liên tục. Một mình một bể, càng thích. Vừa bơi vừa đớp mưa như trút. Mọi stress trôi tuột theo mưa.
Hồi sức qua vận động. Không phải qua nằm nghỉ trên giường.
Ready mai bay sớm!