BIẾT KHÔNG

BIẾT KHÔNG

1  
BIẾT KHÔNG ? Cái này dùng để khoá mõm mấy thằng MỒM LỒN đấy, rảnh thì nghĩ mà kiếm tiền dme cứ đi soi mói xong nói xấu sau lưng nhà tao ăn lồn à ? Giỏi nói trc mặt tao đây này
See Translation