BỎ BIÊN CHẾ TRÊN GIẤY KHÔNG BỎ ĐƯỢC BIÊN CHẾ THỰC TẾ

BỎ BIÊN CHẾ TRÊN GIẤY KHÔNG BỎ ĐƯỢC BIÊN CHẾ THỰC TẾ
Về mặt nguyên tắc, chúng tôi không ủng hộ hay phản đối việc bỏ công chức hay viên chức. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà cả câu hỏi lẫn câu trả lời cho bài toán xã hội không đơn giản chỉ là chuyện ủng hộ hay phản đối.
Vậy nên trong trường hợp Bộ Giáo dục quyết tâm bỏ biên chế viên chức công chức trong ngành giáo dục, tôi nghĩ có một vấn đề mà nhà nước sẽ phải đối mặt, giải quyết sau khi việc bỏ biên chế ngành giáo …
Đọc tiếp