Cả buổi sáng e mới đóng được có cần đây quẩy để tối trả các bác đây ạ

Cả buổi sáng e mới đóng được có cần đây quẩy để tối trả các bác đây ạ

1 1 1  
Cả buổi sáng e mới đóng được có cần đây quẩy để tối trả các bác đây ạ. Nghe gia cát dự là trời mưa mát cả tuần nên bác nào thích món này thì ủng hộ e nhé. Lâu lâu e k đăng nên có khi các bác lại quên.
See Translation