Các bạn startup giờ giống chúng ta ngày xưa

Các bạn startup giờ giống chúng ta ngày xưa, cũng hoang mang đi làm, hoảng sợ khi bị lỗ, mừng vì công ty đứng được, ham hố học thêm để mở mang tầm tư duy, tham gia hội đoàn, tự hào về những gì mình đã làm được..
Mỗi cái các bạn làm theo trình tự ngược lại! 🙂