Các mài ợ

Các mài ợ, các mài có tin vào chuyện quả báo j đới hơm.
Tao thì bắt đầu tin dzồi í.
Để tao kể chuyện này cho nghe, kinh khủng khíp nhắm.
Vốn là xéo xéo cửa nhà chị tao, có một cái cây dzất to, từ xửa xưa lúc chị tao mua nhà đã mọc sẵn từ đời nào ở đấy dzồi.
Một ngày nọ, anh dzể tao quyết định thuê người bứng cái cây đi chỗ khác để mở rộng gara xe hơi, vì nhà vừa mua thêm cái xe hơi nựa.
Thế dzồi một tháng sau đã thấy quả báo nhãn tiền,
……………….
là bill tiền điện bị tăng thêm một mớ.
Vì ngày xưa có cái cây che bớt nắng, dzờ bứng đi, trong nhà nóng vãi đái nên cứ phải xài máy lạnh í.
Ghê nhờ, các mài thấy có gứm không cơ chứ. Hí hí
P/s : À quên chúc các mài ngài mới tốt lành. Chụt chụt.