Chỉ cần 1 ng hiẻu e trong đời

Chỉ cần 1 ng hiẻu e trong đời

1 1  
Chỉ cần 1 ng hiẻu e trong đời! Đáng yêu, cảm động, nghe chuyện của 2 ng mà như kiểu mình đang kể chuyện. Sau tất cả cuối cùng họ cũng nhận ra tc giành cho nhau, tình nghĩa vk ck là thứ thiêng liêng, tu 9 kiếp mới được làm vk ck, cớ gì dứt bỏ nhau dễ dàng.
See Translation