Chỉ cần nhìn cái hình này

Chỉ cần nhìn cái hình này, tôi mới chụp qua khung kính, thì có thể thấy Tp HCM “không có cửa” để trở thành Singpore được.
Tôi chắc rằng, với cách làm hiện nay, 50 năm nữa Tp HCM cũng không thể bằng Singapore hiện nay!
LMC
Chợt nhớ đến mấy bạn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ tuyên bố thành triệu phú đô la sau 1 năm.
Chúng ta chế giễu các bạn vì mơ ước quá mức so với thực tế. Thế nhưng, nếu cố gắng và đúng phương pháp, các bạn vẫn “có cửa” để trở thành Triệu phú sau 5, 10 hay 20 năm.
Vì thế các bạn ấy phải gọi các Ngài “Tp HCM – Singapore” bằng Sư phụ, Đại sư phụ!