Chiều lượn một vòng thành phố với Xã mập trên chiếc Charly cùn

Chiều lượn một vòng thành phố với Xã mập trên chiếc Charly cùn, Em dám ngồi kiểu gác chân không giống ai..
Thêm vài món “đầu đời” cho cả hai đứa nữa, nghĩa là làm lần đầu trong đời í..!!
Tự nhiên nghĩ ngay đến hôm đi thăm Nông trại Vui Vẻ ổng nhắc lại vụ: Cô Linh Phan đi làm Quản Lý Chất Lượng – An Toàn Người Bệnh không xong thì cho về quê trồng rau, nuôi gà..!! Chắc có khi ổng mần thiệt mà mình cũng dám liều thiệt quá ta ha ha
Có thơ luôn cho sợ nè Xã mập The Anh Nguyen he he:
“Khi chúng ta già
Con cháu chúng ta đã lớn
Chúng thuộc về đám đông
Di chuyển rất nhanh về phía trước
Chân chúng mình run… chúng mình không kịp bước
Mình nương tựa vào nhau
Nuôi gà
Trồng rau
Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay”
— Nguyễn Thị Việt Hà —
Mình thì có thêm vụ đàn đúm của Xã nữa..ráng theo sự phụ Thái cho ra ngô ra khoai há..!!