Chiều mưa

Chiều mưa, ghé thăm Anh.
19 năm anh lên dương gian, và đã 42 năm anh quay về âm thế. Đời người như cõi tạm, anh sống trong những năm đất nước chịu nhiều đau thương vì lửa đạn. Thế hệ anh nhiều người đã không trở về, giá thật đắt cho một cuộc chiến mà vẫn được gọi “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.