Con này là con nhà báo nào vậy

Con này là con nhà báo nào vậy? giới thiệu với là nhà báo đế xin xe vi phạm giao thông nhưng đéo được lại văng tục xúc phạm cả cảnh sát ( mấy anh cảnh sát hiền quá, gặp mình thì táng vào mặt rồi, đéo làm công an thì về làm nông)
NHÀ BÁO ĐÒI CÔNG AN NGHE ĐIỆN THOẠI ĐỂ THẢ XE
Một người phụ nữ tự xưng là Nhà báo “can thiệp” xin-cho vi phạm giao thông. Bị từ chối vị nữ nhà báo này văng tục.
Nói thật chứ bọn này chí có dọa quan chức, doanh nghiệp và công an thôi. Gặp tao thì tao táng vỡ mõ chứ hôm vừa rồi có đứa quay vườn tao địt mẹ tao bảo cút thế là biến không tao thả chó thì tụi mày chạy đéo kịp chứ