Công tư phân minh

Công tư phân minh. Có làm thì mới có ăn. Các em mình tuy lao động ở nhà máy, hàng ngày đóng hàng gói hàng liên tục nhưng vẫn phải nhập hàng ôm hàng bình thường.
Không những thế, kể cả là cno đã là cổ đông của cty thì hàng ngày cũng vẫn cứ là đóng hàng như nhân viên !
Chưa bgio cho 1 đại lí hay chi nhánh nào. Tự lực mà bơi
Đấy ! Kinh doanh thì không mang tình cảm vào nó là thế đấy !!! Không thì lsao nói đc những người khác.
Heo heo !!!