Của đáng tội

Của đáng tội, đi Đà nẵng bao lần mà chưa bao dzờ ăn món nì tại địa phương.
Bữa nay sẵn có chai mắm nêm dzì Cẩn, được bẹn mang cho, chị Mộng bèn rón rén mần thử.
Mụ Bau Ngo đâu òi, vô cho tui 500 í kiến, coi còn thiếu j nựa( Tính chạy qua Shabu xin miếng rau cho đúng kiểu mà xợ mụ qua Căm chưa về nà). Đặng tui còn rút kinh nghịm lần sau.
Mời mọi người ăn tối với nhà chị nha.
P/s: Tranh thủ, chứ mai đầu tháng hem dzám xơi mắm. Hí hí.
Btw ai gốc Đà nẵng thì vào góp í, chị cảm ơn dzất dzất.