Cực kỳ kinh tởm

Cực kỳ kinh tởm. Họ viết về sự giới hạn nhưng họ thách thức giới hạn của dư luận và cũng tự vượt quá cái giới hạn liêm sỉ của người cầm bút. Hôm qua tôi đã viết một stt về điều này nhưng sau đó khóa lại vì tự thấy cần nên kiềm chế nhưng hôm nay tôi xin được nhổ vào cái loại báo chí và thứ nhà báo bất lương này.