Đăng cái này để nhắc bà con Hà Nội lịch sự kiện vào ngày 8/5 tới nhé

Đăng cái này để nhắc bà con Hà Nội lịch sự kiện vào ngày 8/5 tới nhé.
Trong buổi này, chúng tôi, những người có lai lịch học tập và công việc từ các quốc gia khác nhau (TS Giap Van Duong học ở Áo và đã làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau ; TS Nguyễn Việt Huy và bản thân tôi thì là Pháp, Phần Lan ; bạn Nguyễn Quốc Vương lại ở Nhật) sẽ chia sẻ về vấn đề phương pháp học mà mỗi chúng tôi đã quan sát, trải nghiệm ở những quốc gia đó, từ đó nói về giáo dục VN, nói về Dự thảo chương trình phổ thông tổng thể hiện nay…
Trước đó tôi cũng tham gia một vài sự kiện ở những nơi khác như với bạn Nguyễn Quốc Vương nhân dịp ra mắt một khối sách của bạn ấy :), tôi cũng được mời nói chuyện với các đồng nghiệp ở Đại học GD nhưng có lẽ là chỗ ngồi không có nên ban tổ chức không mời người bên ngoài.
ttps://www.facebook.com/events/1314722905271714/