Đêm qua

Đêm qua, mùng 3/2, đi chơi chợ Viềng, diệu say nhè rồi lượn một vòng chợ ,nhìn ngắm đồ đạc , thịt bò thịt bê bày bán la liệt … Nhìn mà mắt cứ hoa đi…tổ sư hoa đi …
Ngã lộn cổ vào một hàng bán đồ xưa … lụm được quyển bí kíp thần thánh này nằm mốc meo trong đống đồ cũ …
Ủ uôi … cầm quyển bí kíp trên tay mà nghẹn ngào không nói lên nhời… Lòng chợt bừng sáng lên như có ánh trăng đêm 30 chiếu rọi í…
Tự ấy trong tôi bừng nắng hạ hạ hạ …
Hihi