ĐỔI MẦU

ĐỔI MẦU
Một kỉ tàn phai ngã hố bùn
Linh hồn tổ quốc giặc cùng đun
Thành xương mỹ, pháp hùa tay trổ
Bể huyết cam, tàu trở mặt vun
Móc hố chôn già reo khiếp sợ
Đào mương lấp trẻ chẳng lo chùn
Nhìn theo khứ ảnh trào dâng hận
Một kỉ tàn phai ngã hố bùn
Ngã hố bùn đen một kỉ sầu
Dân tình khốn khổ ngập chìm sâu
Bình yên lấy máu cùng xương đổi
Hạnh phúc dùng gan với mật cầu
Tổ quốc mưa bom làm vụn vỡ
Giang Sơn bão đạn khiến phai nhàu
Hồn thiêng réo gọi từ tâm khảm
Nước việt yêu thương phải đổi mầu
Lương vũ
…RẠNG MÀU CỜ…
Nhìn thân,.xếp lớp,.tủi lòng sầu.
Xác trẻ, kề bên, hố trủng sâu.
Chiến đấu, hy sinh, vì độc lập.
Giành tranh,hạnh phúc,tự do cầu.
Gian nan bão đạn,tan xương nhão.
Vất vả,..mưa bom,..nát ruột nhàu.
Hai chữ,thiêng liêng, là tổ quốc.
Anh hùng,liệt sĩ,rạng cờ mầu.
Tan Nguyen.pm.22/05/17.
Chú họa bài sau vậy..
Tan Nguyen