Đọc Về nhà của Phan Việt mới biết hoá ra có nhiều hiện tượng bị gọi là “vong nhập” như vậy

Đọc Về nhà của Phan Việt mới biết hoá ra có nhiều hiện tượng bị gọi là “vong nhập” như vậy. Và ngôi chùa trong cuốn sách này hình như là chùa nổi tiếng trong việc giải vong cho những người này. Không rõ đây là chùa nào? Phương pháp tu dường như có nhiều yếu tố Mật Tông xen lẫn Tịnh Độ Tông.