Đôi khi cũng nên kể một câu chuyện về tấm ava cũ :)

Đôi khi cũng nên kể một câu chuyện về tấm ava cũ 🙂
Đời thật vui khi có nhiều mối quan hệ sâu sắc, thân tình, lâu năm, điểm xuyết bằng những xã giao, hời hợt như thể hoà sắc tương đồng và tương phản.
“Không có đúng sai” khi nói về sự thân tình. Có người thì nghĩ “thân gì cả năm mới gặp một lần”, với mình, có những mối quan hệ mỗi năm chỉ gặp một lần. Ngồi ở quán cóc hay quán sang, nghe jazz hoặc bolero hoặc nghe gió thổi mây bay cũng vui vẻ thú vị như nhau.
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui”- Tôn Nữ Hỷ Khương.