E cần chạy gấp số lượng 1000 chai sữa tắm gội mini của Đức Bobini loại 3 in1 luôn nhé a

E cần chạy gấp số lượng 1000 chai sữa tắm gội mini của Đức Bobini loại 3 in1 luôn nhé a

1  
E cần chạy gấp số lượng 1000 chai sữa tắm gội mini của Đức Bobini loại 3 in1 luôn nhé a. Mấy trăm chị e ủn mông cho e thu vốn về với
1 sét 5 chai giá 75k
Chai 50ml, dùng cực thơm lun
Date 2019 nhé các chế.
Sỉ ib
See Translation