Eo ơi nó ngoan lắm í

Eo ơi nó ngoan lắm í . Bh nó nhớ hết các store mẹ hay mua đồ . Vào store nào nó cg tự độg biết đi lấy mẫu sẵn ra cho mẹ chụp k cần mẹ nói , quần áo thì nó chọn mẫu cho mẹ , giày dép nó thuộc bài là mẫu nào cũng fai mag đủ màu ra sắp để mẹ chụp . Mẹ đi lấy đồ thì nó tự chọn đồ lấy ipad ra bắt chiếc mẹ chụp mẫu . Nhớ đường đi loah qah các store gần ksan để về ksan . Tự chơi tự ăn tự ngủ rồi gọi mẹ dậy
Đúng là con dân buôn nó cũng có tí năng khiếu bẩm sinh
See Translation