GIA ĐÌNH TUI ĐÓ

GIA ĐÌNH TUI ĐÓ
Hôm nay thứ 5 nhưng không sinh hoạt cùng mấy nhỏ được, nhưng trong lòng thành quen, cứ thứ 5 là lại sốt ruột.
Anh đi xa mấy đứa ở nhà nhớ ngoan.
4 tháng anh thử thách bản thân cũng là 4 tháng mấy đứa tự thử thách mình. Hi vọng khi anh về, không có đứa nào bị loại bởi “THE FACE” đâu nha. Cố lên, đường còn dài chúng ta phải bước.
Nhớ về mấy đứa
Anh vào học đây!
————
#CLBMCNVHSinhVien #MCSinhVien
See Translation