Giá trị của một gia đình đúng nghĩa

Giá trị của một gia đình đúng nghĩa, một mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa là gì? Có khi đơn giản chỉ là được đi cùng bạn bè của nhau, bạn của mỗi bên trở thành bạn của cả hai, trong sự tôn trọng, yêu thương, chia sẻ, tự hào – đơn giản vậy mà quan trọng biết dường nào.
Và nhiều nhiều những giá trị khác nữa mà mình đang được trải qua, cảm nhận, thấm thía.
Chủ nhật tròn trịa yêu thương.