Giảng viên cao cấp CEFE Nguyễn Văn Mỹ huấn luyện chuyên sâu KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP tại Sài Gòn

Giảng viên cao cấp CEFE Nguyễn Văn Mỹ huấn luyện chuyên sâu KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP tại Sài Gòn…đã gần 1500 lớp đào tạo của Thầy trôi qua và gần 40.000 học trò đã từng dạy…
Nếu sắp tới mình tổ chức chương trình này trong vòng 6 buổi thì các bạn có sẵn sàng tham gia không?
– buổi 1: Khám phá năng lực kinh doanh của bản thân
– buổi 2: Sàng lọc và lựa chọn ý tưởng
– buổi 3: Kiến thức về thị trường và marketing 3.0
– buổi 4: Tổ chức và quản trị cty
– buổi 5: Lập kế hoạch kinh doanh
– buổi 6: quản trị sản xuất