Hạnh phúc là khi ta tự cảm nhận được rằng ta đã đủ đầy

Hạnh phúc là khi ta tự cảm nhận được rằng ta đã đủ đầy. Dẫu có thể tiền bạc của ta lúc ấy chưa thật dư dả, địa vị của ta lúc ấy chưa thật cao sang hay mâm cơm còn thiếu đi những món sơn hào hảo vị, nhưng tự tâm mình, ta vẫn cảm thấy mãn nguyện với những gì ta đang có, những gì ta đã làm được.
Và hạnh phúc nhất ấy là khi những điều tốt đẹp nói trên đến với cuộc đời ta thật tự nhiên, nhờ sự nỗ lực thật sự về tinh thần cũng như sự cố gắng trong công việc của ta chứ không phải sự giành giật, bon chen, đạp lên tất cả mà có.