Hình ảnh về một trong những đoạn đèo hiểm trở gần 5000m trên dãy Himalayas phía Bhutan

Hình ảnh về một trong những đoạn đèo hiểm trở gần 5000m trên dãy Himalayas phía Bhutan. Chuyến đi này chúng tôi đã ko gặp thuận lợi về thời tiết. Mưa sớm đầu mùa, tuyết rơi và trời trở lạnh đột ngột khiến cho mọi việc đều trở nên khó khăn…
Pictures from a high pass near 5000m on the Himalayas of Bhutan side. We’ve encoutered quite difficult weather on this trip with early rain on low altitude and heavy snow on high altitude. But despite all the hardships, this is trully a wonderful trek so far…
#bhutan #himalayas #trekking #snow #rain #mountain #travel