Hoan hô và chúc mừng Đại tá Nguyễn Cảnh Bình đã được giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2016 vì những nỗ lực của anh cho cộng đồng

Hoan hô và chúc mừng Đại tá Nguyễn Cảnh Bình đã được giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2016 vì những nỗ lực của anh cho cộng đồng..
Trung sĩ Nguyễn Cảnh Bình thì đang phấn đấu để được giải thưởng Tình nguyện Thôn 2017 đây, 500 anh em vào động viên nào.. 🙂

Giải thích thêm cho mng đỡ nhầm lẫn, là chúng tôi cùng họ Nguyễn Cảnh, nên có nhiều người trùng tên với nhau. Nguyễn Cảnh Bình thì có mấy người:
1. Tôi làm sách ở Alpha Books
2. anh Nguyễn Cảnh Bình đại tá ở Quân Đoàn 4, người được giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. anh Bình sinh năm 1964, hơn tuổi tôi nhưng thuộc chi Nam Đàn..
3. Nguyễn Cảnh Bình làm bác sĩ phòng hồi sức gây mê cấp cứu bv Việt Đức ở Hà Nội
4. Nguyễn Cảnh Bình là ky. sư cầu đường ở TEDI..
Chắc còn nhiều người nữa nhưng tôi không biết hết, còn ngày xưa làng tôi có ông Nguyễn Cảnh Bình làm lí trưởng, gọi là Lý Bình, trong Cải cách ruộng đất bị quy địa chủ cường hào gì đó nên bị xử bắn chết, 🙁