Hôm nay Vệ sẽ dọn dẹp lại FB

Hôm nay Vệ sẽ dọn dẹp lại FB , Vệ sẽ dành Vị trí Friend Líst cho những người có liên quan đến nhau hơn trong cuộc sống hằng ngày ,Vệ đành phải xin phép được Un Friend với những bạn k tương tác , k liên quan , cả năm k nói chuyện với nhau 1 câu . Để dành friend cho những người bạn mới nha