KHÓC ANH #

KHÓC ANH #
Cha mẹ đặt tên anh La #
Nay lão tổng gọi anh tên Si giáng
Em nghe tin trong buổi chiều chạng vạng
Kệ mẹ thôi anh, đời như bản nhạc
Giáng giáng, thăng thăng thêm nốt trầm dấu lặng
Kệ cụ bọn vo ve đông như ruồi nhặng
Theo anh X về làm người tử tế thôi anh
Venezuela anh dệt mộng không thành
Đâu phải lỗi tại anh tất cả
Nay dậu đổ bìm leo, chúng cười khoái trá
Bê Xê Tê, Bí thơ họ bắt anh phải trả
Cũng còn hơn anh phải nhập kho
Lên voi mãi rồi cũng có ngày xuống chó
Vui đi anh dù đời nhiều gian khó
Tiền anh còn đủ đè chết trăm thằng…
( Anh gì nghệ sỹ em anh # đừng mách mẹ em nhá)