Lấy chồng lãi mỗi đứa con

Lấy chồng lãi mỗi đứa con!!!
Sinh con xong ở nhà hoài thành lười!!!
Vì sao thành lười mọi người biết ko??????
Muốn nấu cơm, con đi theo mông ko nấu đc
Muốn giặt giũ, dọn dẹp, con khóc ko làm đc
Muốn này muốn nọ, muốn đủ thứ nhưng ko ai trông con, ko làm đc. Thế là thành kẻ lười trong mắt người khác!!!
Ở nhà với con, cho con ăn cho con ỉa cho con đái cho con tắm cho con ngủ…..
Rồi phải cơm nước giặt giũ, nhà cửa các kiểu vẫn bị nói lười, đơn giản vì ko kiếm đc ra tiền, ko giúp đc gì trong nhà nên bị nói là kẻ ăn bám! Lười biến!!!
Sinh con ra đâu phải con của riêng tôi!! Con của chung mà! Là Cháu của bên NỘI, bên NGOẠI
Ai cũng phải có 1 phần trách nhiệm. Sao phải hờn trách nhau???? Làm nhau khó sống như vậy