Mấy nay FB cá nhân ít hoạt động nên hơi yên bình

Mấy nay FB cá nhân ít hoạt động nên hơi yên bình.
Nay tạo chút sóng gió chút phốt cho đời sống thêm sinh động :))
2014 – Thời trẻ trai trót dại các bác hãy tha cho em chỉ là đường cùng bị ép buộc thôi haha Tới điệp khúc em mới được xuất hiện lận haha
#PoppyNhatLiem
I Confess (Ft Island) – Poppy Nhật Liêm Hoàng Long Tiến Nguyễn Hàn Quốc Định Nguyễn Võ Hoàng Ân