Ngày xưa có vị Vua kia đam mê sưu tầm rượu quá

Một ngày nọ Vua bị Hoàng hậu ép: anh chọn đi! Tôi hay là cái hầm rượu?
Vua bối rối: tớ chọn…bạn??? (tiếc nuối nghĩ: Thế là ta mất toi cái hầm rượu rồi còn đâu?)
Xa hầm rượu rồi Vua dần quên lãng. Chính vì vậy sau này Tỏa Khắp Ba Miền mới được sở hữu cái hầm rượu thảo dược quý Tây Nguyên nầy. Còn mai sau tới lúc tôi bị vào cái thế đó tôi chọn Hầm rượu hay chọn vợ thì hạ hồi phân giải???
Giáp tết rồi tôi còn khoảng hơn 50 bình rượu thảo dược Tây Nguyên với nhiều loại thảo dược và kích cỡ kiểu dáng khác nhau chất lượng uy tín mong chờ huynh đệ tới để sở hữu chúng. Mang về nhà sẽ còn cả rượu và còn cả Hoàng hậu của mình?
Xin gọi 0966 776 277 để đặt hàng?
Trân trọng!
Và đây là danh sách chủng loại. Mỗi loại có nhiều bình giống nhau. Có bình thì chỉ có 1:
1. Tam thất Bắc 4,8 lít
2. Đinh Lăng 38 lít
3. Sâm và nấm lim xanh 10,8 lít
4. Tam thất Bắc 4 lít
5. Nấm 15 lít
6. Đinh Lăng 38 lít
7. Đinh lăng 19 lít
8. Tam thất Bắc 15 lít
9. Đinh lăng 9,8 lít
10. Tam thất Bắc 15 lít
11. Sáp ong 3 lít
12. Sâm dây 3 lít
13. Sâm đá 4,8 lít
15. Tam thất hoang 3,8 lít
16. Nấm 2,8 lít
18. Nụ tam thất 1 lít Bình Hàn Quốc
19. Nấm 2,8 lít
20. Tam thất Bắc 15 lít
21. Tam thất Bắc 15 lít
22. đinh lăng 15 lít
26. Cây tam thất có hoa 4,8l
27. Sâm dây 6,5 lít Bình Hàn Quốc
30. Nụ tam thất 1,5 lít
32. Mối chúa 25 con 1,5 lít
33. Ngũ vị tử 2,8 lít
35. Tam thất hoang 3,8 lít
36. Tam thất hoang 7,8 lít
37. Tam thất hoang 3,8 lít
39. Sâm Đương Quy 4,7 lít
40. Tam thất hoang 2,8 lít
41. Nụ tam thất 1 lít Bình Hàn Quốc
42. Nhung hươu 4 lít Bình Hàn Quốc
43. Tam thất hoang 3,5 l Bình Hàn Quốc
44. Tam thất Bắc nguyên cây 3,8 lít
45. Tam thất hoang Bình Hàn Quốc 6.5L