Nghe mà chán

Nghe mà chán. Khi thảm hoạ Formosa khiến người dân miền Trung khốn khổ, thiệt hại to lớn thì đáng nhẽ ông Võ Kim Cự phải suy sụp rồi sao phải đợi đến lúc bị kỉ luật?
Thế có nghĩa là trước đấy ông không cảm thấy mình có lỗi? Nếu vậy thì lương tâm ông ở đâu, bị con quỷ Formosa ăn mất rồi sao?