Nghe tin Vỏ Thắng vào chơi

Nghe tin Vỏ Thắng vào chơi.
Mong gặp bạn hữu khắp nơi xa gần…
Quanh Diệu người bạn tuyệt trần..!
Dẫn Vỏ Thắng đến bạn gần bạn xa.
Thành phố cho đến Biên Hòa
Bình Dương, Bình Phước hay là nơi mô
Vũng Tàu ,Nhơn Trạch ALô…
Nguyễn Tuấn ,Lê Đức bạn mô cũng gặp
Ngọc Thọ cũng thấy tràn ngập
Tình cảm các bác tụ tập vui thay
Vỏ Thắng vui vẽ nói này:
Vào đây mình có việc này bạn ơi…
Trước tiên mình sẽ vào chơi
Thăm các bạn học một thời Minh Khai
Thứ hai ghé nhà bạn trai
Là Phạm Thương đã đi vài tuần nay
Gọi là tình nghĩa vẹn đầy
Thắp lên một nén nhang đầy mến Thương
Thứ ba ghé một con đường
Để gặp người bạn xa phương bao ngày???
Mong đêm cho chí mong ngày
Sài Gòn đáp xuống tới ngay bạn hiền
Cơ duyên chưa được đáp đền
Vỏ Thắng đang vẫn buồn riêng một mình
Chiều nay ngồi ngắm biển xanh
Vũng Tàu biển hát gọi anh em mình
Một lần thăm lại bạn mình
Là lần ân nặng mối tình bạn thân..!
Dù cho xa cách bao năm
Vẫn như đâu đó thật gần làm sao..
Dù cho bạn có ở đâu
Tình cảm bạn hữu bền lâu mãi còn…!
Trong thơ Vỏ Thắng tức Thắng Trần Cao.
VT ngày:9/4/2017
Đoàn Ngọc Thọ.