Người Việt Nam mới

Người Việt Nam mới
Trước thực trạng xã hội ” ăn không còn gì để ăn, phá không còn gì để phá”, chúng ta cần tăng cường đưa những công dân đang nỗ lực đêm ngày làm việc tốt vì một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng ta cần đưa ra những tiêu chuẩn mới để xóa bỏ những lối nghĩ lạc hậu như thay “Dân gian, quan tham” bằng “Quan sạch, dân thật”.
Từ nay, tôi sẽ làm từ 2-10 câu thơ và các đoản văn về các cá nhân đang nỗ lực xây dựng xã hội bằng sự tận tâm, lương thiện với hashtag #NewVietnamese =Người Việt Nam mới
Rất mong mọi người tham gia cùng tôi