Nguy hiểm quá

Nguy hiểm quá

Nguy hiểm quá! Tẩy chay GMO, cái bọn Monsanto khốn nạn thật, mọi người đọc kỹ và cẩn thận với Ngô lai nhé! Đừng ăn ngô ngọt, ngô chiên nữa. Hãy trở về với các giống thuần chủng địa phương, trở về thời các cụ giữ hạt giống còn kịp. 🙁