Nhân việc bác Hùng Viettel bảo Mỗi người Việt cần là 1 lập trình viên: http://ndh

Nhân việc bác Hùng Viettel bảo Mỗi người Việt cần là 1 lập trình viên: http://ndh.vn/ceo-viettel-moi-nguoi-viet-can-la-mot-lap-tri…
Em thấy việc cho toàn dân đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc là 1 ý hay, song lại bắt toàn bộ học lập trình để trở thành lập trình viên là việc không hay tí nào. Xã hội cần đa dạng hóa ngành nghề, phát huy năng lực và tài năng cá nhân hơn là đúc cả mớ người trong một cái khuôn.
Chỉ riêng việc các bác tuyển người đi nghĩa vụ quân sự rồi sắp xếp cho người ta làm đúng ngành nghề là em cảm ơn lắm lắm. Mấy lập trình viên của công ty em sau 2 năm đi nghĩa vụ quân sự, phải làm những thứ không liên quan, lúc về không biết còn nhớ lập trình không?