Ôi mít trên đọt của lòng ta

Ôi mít trên đọt của lòng ta.
Mít vầy mà làm quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó nhựa ra tay như bà Hồ Xuân Hương xúi thì chắc đúi.kkk
T/b: tại sao cái thứ trái cây thơm lừng duy nhứt trong các loại trái cây mà hễ ghép với 1 từ khác để nói lái là nó mất cha cái nghĩa thơm tho ban đầu zậy trời. Chẳng hạn như mít trên đọt hay ngắn gọn hơn là mít đọt, rồi mít đặc, mít đài, mít đót, mít đò…ui chu choa. Bà con còn thí dụ nào nữa hem?hehe.