Hạnh phúc là khi ta tự cảm nhận được rằng ta đã đủ đầy

[easyinstagramfeed]