Phụ nữ nếu không có sức hấp dẫn

Phụ nữ nếu không có sức hấp dẫn, thì cần có cảm tính
Nếu không có cảm tính, thì cần có lý tính
Nếu không có lý tính, thì cần phải biết mình là ai
Nếu ngay điều này còn không biết nữa, thì chỉ có bất hạnh.
– Thuổng Nét –
P/s : Chả có í j đâu, chỉ là khoe cái tay tranh thủ mần tối qua, trước lúc đi ăn Chả cá Lã vọng với mí chị em lao động nơi xóm nghèo bên vùng quê heo hụt.
P/s : Tay gày nổi gưn xanh, ai tốt bụng có lòng dzẫn đi ăn tối, xin đội ơn xuốt đời. Hí hí