Sau bao ngày ấp ủ hôm nay em xuất được 2 tấn phân trùn quế đầu tiên

Sau bao ngày ấp ủ hôm nay em xuất được 2 tấn phân trùn quế đầu tiên, mừng rớt nước mắt, đây loại phân hữu cơ vi sinh tốt nhất trong tự nhiên để trồng hoa và rau sạch, cây ăn quả,… từ giờ mọi người gọi em là Tiến Trùn Quế nhé 🙂