Sau cuộc gặp gỡ bất thành hôm nay

Sau cuộc gặp gỡ bất thành hôm nay, nếu ngày mai ông Chung xuống trực tiếp xã Đồng Tâm thì sẽ là một kết quả đẹp. Người dân sẽ cảm thấy phần nào thoả mãn và trân trọng hơn chính quyền thành phố và cá nhân ông. Còn việc ông được coi là nhún nhường như thế với dân thì sẽ chỉ càng làm uy tín của ông trong xã hội tăng cao và dễ đi tới giải pháp tốt cho cả hai bên (trong mắt các đồng chí của ông thì không chắc).