SÓNG GIÓ SẼ VƯỢT QUA

SÓNG GIÓ SẼ VƯỢT QUA … NẾU ĐÔI TA CHÂN THÀNH
EM ĐI THEO ANH TẬN CÙNG NHỮNG GIẤC MƠ
Yêu anh hơn lúc này … yêu hơn bây giờ … như bất tận

Anniversary con chỏ béo … Duc Cuong Nguyen
#anniversary #1year

Link : https://soundcloud.com/…/neu-nhu-con-yeu-nguyen-duc-cuong-f…

#vuhanhnguyen #nguyenduccuong #nếunhưcònyêu #neunhuconyeu
#sónggiósẽvượtquanếuđôitachânthành #emđitheoanhtậncùngnhữnggiấcmơ