Sướng hay Khổ có thể kiểm soát được bằng tư duy

Sướng hay Khổ có thể kiểm soát được bằng tư duy.
Nghiên cứu cho thấy cảm xúc của con người bị chi phối nhiều bởi ký ức, những trải nghiệm xảy ra trong quá khứ càng rõ ràng (hình ảnh, to nhỏ, âm thanh, màu sắc, nhiệt độ, sáng tối, liên kết con người…) thì cảm xúc càng mạnh mẽ.
Do đó nếu bạn muốn Vui Sướng thì hãy liên tưởng tới những ký ức đẹp, gia tăng các liên kết giác quan cảm nhận hình ảnh, âm thanh… theo chiều hướng đa sắc, rực rỡ, du dương…
Muốn loại bỏ ám ảnh bởi ký ức xấu, đau buồn thì hãy phá vỡ liên kết các đối tượng (nhất là bản thân mình từ nhân vật chính trong bối cảnh phân thân ra thành nhân vật quan sát từ xa bối cảnh đó). Thêm nữa hãy chủ động thu nhỏ và làm mờ, giảm ánh sáng và âm thanh của “bộ phim buồn” đó lại!
#bookrider #nlp