T bán hàng không được bao hang như các bạn đâu

T bán hàng không được bao hang như các bạn đâu

1 1 1 1 1  
T bán hàng không được bao hang như các bạn đâu , hàng tất nhiên vườn đóng đẹp nhưng do vận chuyển các kiểu , tác động đến lên hang hư hỏng, mình t chịu . Mn t đã gửi hàng không bắt Ck trước nhưng bán hết hàng t gặp khó khong có tiền lấy hàng mn Ck giúp t . Lô hàng ngày 29 đến Hà nội giập hỏng hết có ai biết cho t đâu . Ai t nhắc mà chưa ck thì chuyển nhanh cho t . Nợ gối 1 chuyến còn được đằng này nợ cả mấy toa khong thanh toán . Tiện đay e sale ít cam . Mn ai vắt alo e ship nhe. Cam e vẫn bao ngon .
Chỉ 100/5kg e con khoảng 200kg
Ship nội thành đồng giá 25k
Giá ban tại cửa hàng e khong frees mn nhé,
See Translation